» sōla » LKA » Latvijas Kultūras akadēmija

Latvijas Kultūras akadēmija
Latvijas Kultūras akadēmija ir dibināta 1990. gada 29. decembrī. 1991. gadā mācības bakalaura studiju programmā uzsāka 63 studenti. Maģistrantūra savu darbību sāka 1996. gadā. 1999. gadā pirmo reizi tika uzņemti studenti doktorantūras programmā. Latvijas Kultūras akadēmijā sagatavo akadēmiski un profesionāli izglītotus speciālistus Latvijas kultūrai, zinātnei un izglītībai.

Latvijas Kultūras akadēmija ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas akreditēta augstskola, kurai ir tiesības līdz 2013. gadam izsniegt valstiski atzītus diplomus akadēmiskajās bakalaura, maģistra un doktora augstākās izglītības programmās.

Latvijas Kultūras akadēmijas absolventi strādā diplomātiskajās institūcijās Latvijā un ārzemēs, veido Latvijas un Eiropas valstu kopīgos kultūras projektus, kārto starptautiskās sadarbības jautājumus Latvijas un starptautiskajās uzņēmējsabiedrībās, kā arī ir konkurētspējīgi un pieprasīti humanitāro disciplīnu pasniedzēji.

Aktieru un režisoru kursu absolventi ir kļuvuši par Latvijā populāriem un starptautiski ievērotiem jaunās paaudzes māksliniekiem, spēlē galvenās lomas Latvijas teātros, filmējas starptautiskos kinoprojektos. TV operatoru kursu absolventi piedalās nozīmīgos kino- un TV projektos Latvijā, izvēlēti par žūrijas pārstāvjiem starptautiskos kinofestivālos.

Akadēmijā regulāri viesojas ārvalstu lektori, kas lasa teorētiskās lekcijas, kā arī vada praktiskās nodarbības aktieru un horeogrāfu kursiem.

www.lka.edu.lv


Drukāt


KoristiemMūzika