» "sola.lv" »Biedrības mērķis ir kormūzikas apgūšana, koru kultūras attīstīšana, amatieru koru kustības popularizēšana gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Biedrībai „sola.lv” 2010.gada 14.aprīlī ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, saskaņā ar kuru biedrība ir tiesīga saņemt ziedojumus no juridiskajām un fiziskajām personām, un ziedotāji var saņemt nodokļu atlaides likumos noteiktajā kārtībā. Vairāk šeit.


Biedrības "sola.lv" rekvizīti:

Reģ. nr. 40008153647
Juridiskā adrese: Ernestīnes iela 18A-5, Rīga, LV-1046
Banka:  A/S Swedbank            
Kods: HABALV22
Konta nr. LV23HABA0551027840349

Mūsu atbalstītāji ŠEIT.

Drukāt


KoristiemMūzika