» repertoire

Print

#   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   P   O   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Tā es tevi mīlēšu (R. Pauls, Im. Ziedonis, arr. E. Fiskovičs)

Tai pilsētā (R. Pauls, J. Peters, arr. E. Skuķe)

Taisnība (J. Lūsēns, E. Treimanis-Zvārgulis)

Take, O Take (Irish folksong, Irish folksong)

Tālavas taurētājs (R. Pauls, R. Blaumanis)

Tartu Marss (R. Valgre, R. Valgre)

Tas ir laiks (Z. Liepiņš, M. Zālīte, arr. Ā. Šķepasts)

Tas, kas redzējis ir nakti (J. Nīmanis, Rainis)

Taurenītis (D. Žerārs, I. Dzenis, arr. R. Graudiņš)

Taurenītis (French song, I. Dzenis)

Tauriņa samtainā smarža (I. Kalniņš, M. Līcīte-Migla, arr. Ā. Šķepasts)

Tautai (G. Dovgjallo, A. Pumpurs)

Tautas acis (R. Pauls, M. Čaklais)

Tautas laiks (J. Lūsēns, I. Ziedonis)

Tautiška Giesmé (V. Kudirka, V. Kudirka)

Tava balss (Mēmā dziesma) (R. Pauls, J. Peters, arr. E. Zilberts)

Tavas saknes tavā zemē (P. Plakidis, V. Belševica)

Te Deum (R. Dubra, liturgical text)

Teic, kā man Tevi paijāt (Ā. Šķepasts, J. Jaunsudrabiņš)

Teic, kur zeme tā? (R. Pauls, A. Krūklis)

Teici, teici, valodiņa! (J. Cimze, Latvian folksong)

Tek saulīte tecēdama (J. Cimze, Latvian folksong)

Tempori parce (J. Jančevskis)

Tequila Samba (G. Turner)

Terra Tremuit (J. Kačinskax)

Tev mūžam dzīvot, Latvija! (J. Mediņš, V. Plūdons)

Tēvijai (A. Jurjāns, A. Jurjāns)

Tēvzemes dziesma (L. Vīgners, V. Plūdons)

The Battle of Jericho (Traditional Spiritual, arr. M. G. Hogan)

The Blue Bird (C. V. Stanford, M. E. Coleridge)

The Christmas Song (M. Torme, R. Wells, arr. A. Klint)

The Deer's Cry (A. Pärt, according to the Lorica of St. Patrick)

The Evening Primrose (B. Britten, J. Clare)

The Eyes of a Child (K. Stenström/S. Henryson, K. Stenström)

The Fruit of Silence (P. Vasks, Mother Teresa)

The Gift (Trad. Shaker Tune, T. V. Isaacs, arr. B. Chilcott)

The Great Longing (L. Claesen, anon.)

The Heart of the Morn (H. Owen Reed, J. Jennings)

The Lamb (J. Tavener, W. Blake)

The Succession of the Four Sweet Months (B. Britten, R. Herrick)

The War is not Over (M. Freimanis, M. Freimanis, arr. E. Fiskovičs)

Ticot, mīlot un gaidot (H. Stengrēvics, J. Baltauss, arr. Ģ. Ozoliņš)

Tik un tā (U. Stabulnieks, M. Zālīte)

Tikai tā (U. Marhilēvičs, G. Račs)

To Daffodils (B. Britten, R. Herrick)

Today the Virgin (J. Tavener, Mother Thekla)

Tomēr jāpadomā (Z. Liepiņš, N. Beļskis)

Too Much (A. Mednis, A. Mednis, G. Terzens, arr. M. Pētersone)

Tpи духовных хора (A. Schnittke)

Tris dienas (J. Tallat-Kelpša)

Trīs sidraba avotiņi (J. Vaivods, Latvian folksong)

Trīs sidraba upītes (A. Plezers, Latvian folksong)

Trīs zvaigznes (J. Lūsēns, arr. V. Šmīdbergs, M. Zālīte)

Trīsžuburi (L. Celma-Kursiete, I. Ziedonis)

Tu esi vēl jauns (A. Voitišķis, M. Zālīte)

Tu izvēlējies palikt (R. Kaupers, R. Kaupers)

Tu kā, es kā (A. Sējāns, J. Šipkēvics)

Tu saviļņoji mani (A. Mielavs/G. Sola, A. Mielavs)

Tu saviļņoji mani (G. Sola, A. Mielavs, arr. Ā. Šķepasts)

Tu skaistō Dīva dōrza rūze (R. Dubra, Latgallian rites)

Tu tuvojies sev (A. Kivičs, A. Kivičs)

Tu un es (E. Īgenberga, J. Osmanis)

Tu un es (H. Zariņš, H. Zariņš)

Tu, mana saule (E. Di Capua)

Tu, mazā, klusā Betlēme (L. Redner, arr. V. Pūce, P. Brooks, transl. A. Lūsis)

Tu, mazā, klusā Betlēme (L. Redner, arr. G. Ives, P. Brooks, transl. A. Lūsis)

Tuljak (M. Härma, K. F. Karlson)

Tumsa guļ vēl silā (M. Einfelde, Rainis)

Tumša nakte (E. Melngailis, Latvian folksong)

Tumša nakte (B. Skulte, Latvian folksong)

Tumšā stundā (Instrumenti, arr. A. Sējāns)

Tumša tautu istabiņa (I. Rupaine/E. Lipskis, Latvian folksong)

Tumsa, tumsa (J. Norvilis, Latvian folksong)

Tumša, tumša tā eglīte (J. Cimze, Latvian folksong)

Tur aiz mākoņiem ir saule (A. Alksnis, G. Račs)

Tuul kõnnuma kohal (V. Tormis, V. Luik)

Tuvu, tuvu (A. Voitišķis, I. Ulmanis)

Tuvu, tuvu (A. Voitišķis, I. Ulmanis, arr. I. Mihailovska)

Tuvumā, tālumā (A. Duboks, A. Duboks)

Tymsā mani tautys veda (I. Rupaine, Latvian folksong)Music