» repertoire

Print

#   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   P   O   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Dainu zeme (B. Skulte, L. Auza)

Dajte novici na kolač (A. Čopi, Slovene folksong)

Daļa Rīgas (M. Holšteine-Upmane, M. Holšteine-Upmane, arr. A. Sējāns)

Dancoj' gosti (M. Zariņš, Latvian folksong)

Dar' man tēvis pastaliņas (arr. choir “Sōla”, Latvian folksong)

Das neugebor’ne Kindelein (D. Buxtehude, C. Schnegass)

Daugav's abas malas (J. Norvilis, Rainis)

Daugava, a song cycle (M. Brauns, Rainis)

Daugaviņa puto balti (J. Norvilis, T. Matīss)

Davaj'ā Māriņa (R. Pauls, arr. Ozols, L. Briedis)

Dāvida dziesma 126. psalms (A. Maskats, Ps 126)

De grandes cuillers de neige... (F. Poulenc, P. Eluard)

Debespulks dzied apstarots (F. Mendelssohn-Bartholdy, arr. V. Pūce, Ch. Wesley, transl. A. Zuzāns)

Deo gratias (R. Stivriņa, liturgical text)

Deo gratias (S. Dobrogosz, liturgical text)

Deo gratias a 36 (J. Ockeghem, liturgical text)

Der Hundertste Psalm (F. Mendelssohn-Bartholdy, Ps 100)

Det är en ros utsprungen (M. Praetorius- J.Sandström, Herrnhuter song of the 16th century)

Deus misereator nostri (J. Ābols, Ps 66)

Deviņvīruspēks (E. Goldšteins, A. Krūklis)

Didn't My Lord Deliver Daniel? (Traditional Spiritual, arr. M. G. Hogan)

Die Geselligkeit (F. Schubert, J. K. Unger)

Diena beidzas (J. Vītols, A. Brigadere)

Dies irae (J. Nīmanis, Rainis)

Dieu, qui'la fait (C. Debussy, C. D’Orléans)

Dievaines (U. Prauliņš, Latvian folksong)

Dievozolu trijotne (J. Vītols, Auseklis)

Dievs, dod mūsu tēvu zemei (A. Jurjāns, A. Jurjāns)

Dievs, svētī Latviju (K. Baumanis, K. Baumanis)

Dindaru, dandaru, ozoliņi (V. Zilveris)

Div’ buramdziesmas (P. Plakidis, J. Peters)

Dixit (A. Vivaldi, Ps 100)

Dod, Dieviņi, kalnā kāpt! (Latvian folksong, arr. I. Mežaraups)

Dona Nobis Pacem (P. Vasks, liturgical text)

Double, Double Toil and Trouble (J. Mäntyjärvi, W. Shakespeare)

Duido (I. Rupaine, Latvian folksong)

Dvēseles dziesma (Ē. Ešenvalds, A. Kārkliņa)

Dzeguzes balss (I. Kalniņš, M. Čaklais, arr. E. Linde)

Dzejnieka dziesma (J. Lūsēns, M. Zālīte, arr. A. Plezers)

Dzeltenie aizkari (E. Zariņš, S. Kaldupe, arr. E. Fiskovičs)

Dzērvenīte (A. Lapšāns, A. Lapšāns, arr. R. Graudiņš)

Dzīdit, meitys, vokorā (I. Rupaine, Latgalian folksong)

Dzied' ar mani, tautu meita (M. Brauns, Latvian folksong)

Dziedot dzimu, dziedot augu (Latvian folksong, arr. A. Kalniņš)

Dziedot dzimu, dziedot augu: Ai, bieza tumsa, Kam klusē, brālīti?, Līgava pārnāk dziedādama!, Ar gredzentiņu, Kas manim tumsa (Z. Liepiņš, M. Zālīte)

Dziesma dziesmai (V. Zilveris, Latvian folksong)

Dziesma par laimi (I. Fomins, T. Kleins)

Dziesma par rozīti (Z. Liepiņš, K. Dimiters)

Dziesma par spēli (M. Brauns, J. Peters)

Dziesma, ar ko Tu sāksies? (I. Kalniņš, V. Kalniņš)

Dziesmai šodien liela diena (P. Barisons, A. Skalbe)

Dziesmu cikls: Saules dziesma, Putnu dziesma, Pūt, pūt, vēja māt, Es par velnu nebēdāj', Dziesma dziesmai (V. Zilveris, Latvian folksong)

Dziesmu virkne koriem (V. Pūce, P. Brūveris, A. Neibarts)

Dzīle (J. Ķirsis, Aspazija)

Dzimtā valoda (A. Virga, G. Vieru, Latvian poetry by I. Ziedonis, arr. E. Linde)

Dzintars (R. Pauls, A. Krūklis, arr. A. Rubiķis)

Dzīves koks (G. Pelēcis, J. Sirmbārdis)

Dzīvīte, dzīvīte (J. Mediņš, F. Bārda)Music